piatok 19. novembra 2010

OBSAH


01 Spracovávanie antimónových koncentrátov z Pezinka v 20.
storočí a hľadanie metalurgických memetód ich efektívnejšieho spracovávania


02 Elektrolytická metóda - dominantná technológia pri výrobe
neželezných kovov na Slovensku v 20 storočí03 Elektrolytická rafinácia zlata a striebra v Mincovni Kremnica

04 Mikovíniho výrobná schéma na rafináciu zlata

05 Podiel S. Stankovianskeho na zlepšení a rozšírení
polarografickej metódy a niektoré jeho aktivity v B. Štiavnici


06 Pamätná tabuľa pri výpusti z jazera Počúvadlo

07 Neznámy cestovateľský denník nórskych bádateľov po Uhorsku – z rokov
1651-1652


08 Návštevy nórskych bádateľov v stredoslovenskom regióne / 17. a 18. storočie /

09 Hutnícka výroba v banskobystrickom medenom hámri počas 20. storočia – celkom
úspešné storočie


10 Priateľstvo I. von Borna s W. A. Mozartom a slovenská premiéra kantáty J. W. Mozarta v Sklených Tepliciach

11 Výpadky elektrickej energie pri elektrolytickej výrobe hliníka


13. Prínos slovenských bádateľov k vysvetleniu chemických procesov Bornovej amalgamácie.

14 L. A. Ruprecht – cisársko-kráľovský banský radca, rodák zo Smolníka a jeho obchodná cesta do Švédska, Nórska a Dánska, ktorá bola odmenená menovaním za profesora

15 Študijné cesty prof. Mikuláša Gregora do Škandinávie

16 Povodeň na rieke Hron v Žiari nad Hronom roku 1974

17 Opustené lomy – učebnica histórie vývoja našej Zeme

18 Technická pamiatka, ako solitér

19 Výroba hliníka na Slovensku /v 20. storočí/

20 Priemyselná stavebná pamiatka v hutníctve na Slovensku

21 Zaujímavý nález z lokality skleno-teplickej huty /nepravidelné ručne formované gule/


22 Pamätníky venované S. Mikovínimu na Slovensku a v Maďarsku

23 Modernizácia výroby hliníka na Slovensku – výsledok práce dvoch generácií inžinierov a technikov ZSNP v Žiari nad Hronom

24 Štúdia na výrobu hliníka v Uhorsku z Banskej akadémie v Banskej Štiavnici

25 Hliník na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici

26 200 rokov od zavedenia nepriamej amalgamácie a založenie I. medzinár. spol. v Skl. Tepliciach

27 Sympózium "200. výročie zavedenia nepriamej amalgamácie a založenia I. medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete"

28 Skúsenosti s využitím prebíjacieho stroja novej konštrukcie v elektrolýze ZSNP Žiar nad Hronom

29 Sto rokov priemyselnej /elektrolytickej/ výroby hliníka

30 Vyrábala sa v kremnickej Mincovni platina?

31 Návštevy nórskych odborníkov Španej Doliny v 18. storočí

32 Významná ekologická pamiatka z 19. storočia v Banskej Štiavnici

33 Ako sa pomocou technológie z Kremnice podarilo odstrániť /znížiť/ detskú prácu v Nórsku

34 Parabolický sklad bauxitu bol v čase výstavby ZSNP staveb. technologický unikát

35 Uzatvorenie skládky hnedého a červeného kalu v ZSNP v Žiari nad Hronom

36 Spracovanie hnedých a červených kalov z výroby hliníka bakteriologickýn lúžením

37 Hliník v niektorých /skôr bulvárnych/ historických dátach

38 História priemyselného a hospodárskeho vývoja v Žiari nad Hronom

39 História slovenského hutníctva z pohľadu prof. Malkovského

40 Povodeň sa v ZSNP Žiar nad Hronom v roku 2011 zopakovala po 48 rokoch

41 Technológia výroby hliníkových a zliatinových čapov, základnej suroviny pre lisované polotovary

42 Z histórie finalizácie výroby produkovaného elektrolytického hliníka vyrobeného v Žiari nad Hronom

43 Pokusy o umeleckú tvorbu z hliníkových profilov

44 Hlinikárske sympózia organizované slovenskými hlinikárskymi odborníkmi - most k spolupráci medzi technikmi rôznych krajín

45 Prvé merania koncentrácií polycyklických uhľovodíkov v pracovnom prostredí hlinikárne v ZSNP, n. p. Žiar nad Hronom

46 Dramatické ukončenie rafinácie striebra a zlata na Slovensku

47 Rekonštrukcia Českého národného divadla v Prahe - po stopách žiarskych hlinikárov

48 Národná banka Slovenska - po stopách žiarskych hlinikárov

49 Slovenská národná galéria - po stopách žiarskych hlinikárov

50 Administratívna budova daňového riaditeľstva v Bratislave - po stopách žiarskych hlinikárov

51Prechod Venuše. Prvý na svete ho zmeral náš krajan


52 Bilancia náletovej vegetácie v špeciálnych podmienkach kalových polí ZSNP, a. s. Žiar nad Hronom

53 Archívne stretnutie s Ing. Horákom

54 Niekoľko fotografií z komunistickej agitácie v ZSNP, n.p. v Žiari n. Hronom začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia

55 Klaudia Pariláková : Bilancia emisnej a imisnej situácie v regióne Žiarskej kotliny v interakcii s klimatickou charakteristikou

56 Hron sme predali za misku šošovice

57 Pátranie po cest. správe A. Ruprechta do Škandinávie, ktorá prispela k jeho menovaniu z profesora Ban. akadémie

58 Banské nešťastie v Hodruši roku 1879

59 Fontána  "Pijúce holubice" v Bratislave - po stopách žiarskych hlinikárov

60 Po stopách žiarskych hlinikárov - Automatický analyzátor  aminokyselín

61 O kvetoch, ktoré kvitli len preto, že pôjdu späť na Sibír 

62 Červené hviezdy  nad hlinikárňou ZSNP Žiar nad Hronom

63 Prof. Ing. Miroslav  Brzobohatý , CsC 1913-2013

64 Historické fotografie z "kalového poľa", alebo odkaliska v ZSNP Žiar nad Hronom

65 Menová reforma, výmena a kolkovania peňazí 

66 Hlinikáreň a mesto Žiar nad Hronom očami amatérskych a profesionálnych výtvarných umelcov

67 Strieborná huta v B. Štiavnici neskôrKovohuty Ban. Štiavnica-závod 02, popis posl. technológie

68 Leto pred 60. rokmi 1953 bolo horúcejšie, ako v roku 2013 

69 Poznatky o bývalej striebornej hute v B. Štiavnici, ktorá bola neskôr Kovohuty B. Š.

70 Vesmírna sonda Voyanger 1 dosiahla medzihviezdny priestor a ako to súvisí s nami ? 

71 50 rokov od začiatku výroby gália v Československu...

72 Oneskorená fotoreportáž z podpisovania  zmluvy medzi EBRD v Londýne o finančnom krytí výstavby Slovalca

73 Z. Pulišová Žiarskakotlina v ktorej žijeme...vieme ako vznikla? 

74 Z dejín vývoja konštrukcie elektrolyzéra na výrobu hliníka 

75 Emisná a imisna situácia v okolí hlinikárne v rokoch 1991-1997

76 Málinecká železiareň /Hámor/a skláreň zostali pod hladinou vod. nádrže Málinec
77
78 V tomto roku pred 6 rokmi uplynulo 61 rokov od výroby prvého hliníka v Československu 

79 Chladenie sterov vznikajúcich pri tavení hliníka 

80 Tavený čadič unikátny výrobok z Novej Bane -odolnejší, ako oceľ 

81 Výskum a výroba niektorých materiálov AIIIBV 

82 Potenciálna surovina pre šperkárstvo aj v Žiarskej kotline ? 

83 Jednou z podmienok pôžičky na modernizáciu výroby hliníka bolo vyriešenie ekológie v Žiarskej kotline 

84 Telúr kov pre ktorý v časoch keď sa vyrábal v Uhorsku vedci nemali žiadne použitie a tak bola výroba v B. Štiavnici zastavená - jedno z prvenstiev B. Štiavnice

85 Dvadsať rokovod spustenia už modernizovaného elektrolyzéra v Slovalcu v Žiari nad Hronom
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára