nedeľa 4. decembra 2011

Rekonštrukcia Českého národného divadla v Prahe - po stopách žiarskych hlinikárov


Budova, na ktorú bolo použité najviac žiarskeho hliníka


V tomto prípade sa pôjdeme pozrieť za vytvoreným dielom žiarskych hlinikárov do hlavného mesta bývalej Československej republiky Prahy. Mnohí si ešte pamätáme, keď sa v roku 1977 uzatváralo České národné divadlo a za hercov sa s ním lúčil nezabudnuteľný Karel Hoger, divadlo bolo odovzdané stavbárom aby sa mohla začať najväčšia rekonštrukcia od jeho uvedenia do prevádzky. Zásadná rekonštrukcia, renovácia a konzervácia trvala do roku 1983.Projektový kolektív pozostával z viac ako 150 projektantov a na jeho čele stál Ing. arch. Karel Pragner na vlastnej realizácii sa zúčastnilo desiatky profesne najrozmanitejších firiem, no v „Pamätnici z roku 1983“ žiarski hlinikári nie sú uvedení ako dodávatelia je to preto, že sa svojimi dodávkami zúčastňovali sprostredkovane cez iné firmy. Aj z tohto dôvodu som sa pokúsil o taký malý prieskum čo sa na túto stavbu dodávalo za ZSNP. Sám som vedel, že na začiatku osemdesiatych rokov to bola pre bývalé ZSNP dôležitá úloha. Akcia mala svojho vládneho zmocnenca, čo bol v tom čase funkcionár s právomocami ministra.

Najviac spomienok na túto náročnú úlohu mi poskytol Ing. Bretislav Voldán, ktorý v tom období vykonával funkciu vedúceho lisovne. Prvé jednania prebehli priamo u podnikového riaditeľa Ing. Františka Štuláka, ako inak za účasti spomínaného vládneho splnomocnenca. Úloha bola technicky a časove veľmi náročná najmä preto, že niektoré profily tak ako ich navrhoval projektant sa pre svoju veľkosť nedali na zariadeniach vyrobiť, navyše tu bola požiadavka na eloxovanie vo farbe „svetlý bronz“, ktoré vtedy nebolo v ZSNP dokonale technicky a kvalitatívne zvládnuté. Prakticky všetky profily museli byť konštrukčne prepracované, pre technológiu eloxovania boli použite nové chemikálie nakúpené v Nemecku /v tomto období bola zaužívaná prax zásadne používať materiál nakupovaný v Československu/. Na rekonštrukciu Českého národného divadla bolo použite 53 typov lisovaných profilov, pamätníci zo Žiaru hovoria, že 30 typov bolo úplne nových navrhnutých v Žiari. Celkove bolo použité 421 ton obkladových profilov, viac ako 150 ton ich bolo vo farbe. Hliník sa tu využíval vo všetkých možných formách, ako napríklad obklady, celohliníkové dvere, vzduchotechnické hliníkové mriežky, najrôznejšie dekoračné tyčové prvky, podhľady, jednoducho žiarský hliník tu našiel široké uplatnenie. Naplno sa tu uplatnilo prianie architektov spojenie hliníka a skla, ktoré bolo uplatnené na budove, ktorá v súčasnosti slúži Laterne magike /obrázok/.

Celá modernizácia bola ukončená a divadlo bolo odovzdané verejnosti v roku1983.Ing. Jozef Krčmár a Ing. Bretislav Voldán boli ocenení Pamätnými medailami Českej vlády.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára