sobota 8. januára 2011

Pamätníky venované Samuelovi Mikovínimu (sochy a pamätné tabule) na Slovensku a v Maďarsku

Prednáška bola publikovaná v Zborníku referátov z medzinárodného sympózia Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dnešok, ktoré sa konalo 19. - 20.10.2005 v Banskej Štiavnici.


Samuel Mikovíni (1686 – 23. 3. 1750) – učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, popredný predstaviteľ vedy a techniky v 18. storočí.

Rozsiahle dielo Samuela Mikovíniho dáva do dnešných čias rozsiahle možnosti na jeho štúdium. Osobne sa dielom Samuela Mikovíniho nezaoberám, napadla ma však myšlienka preštudovať v dostupných zdrojoch, ako sa osobnosť Samuela Mikovíniho odrazila vo výtvarných pamiatkach na pripomenutie jeho osoby.
Mikovíniho dielo zostáva zachované v stavbách, ktoré do dnešných čias slúžia svojmu účelu, sú však už dokonale preštudované a popísané.


Pamätníky na Slovensku

Dôležitou pamiatkou v Banskej Štavinici je tzv. Mikovíniho dom nachádzajúci sa v strede mesta. Je to jednoposchodový dom z 15. storočia, ktorý bol v 18. storočí upravený v barokovom štýle. V 18. storočí slúžil Samuelovi Mikovínimu, ktorý v tomto dome prednášal v rokoch 1742 až 1746. Upozorňuje na to pamätná tabuľa, ktorú dalo vyhotoviť mesto Banská Štavnica a ktorá bola odhalená 23. marca 1950. Výtvarne ide o jednoduché a triezve dielo, ktoré zaujme návštevníka Banskej Štiavnice pri jeho potulkách po centre mesta. Na pamätnej tabuli je zaujímavé použitie slova „hviezdár“, ktoré sa v tomto tvare a v čase vyhotovenia tabule riadne používalo.
V Banskej Štavnici je po S. Mikovínim pomenovaná aj jedna ulica a tiež bývalá banícka stredná škola, ktorá t. č. nesie názov Stredná priemyslená škola S. Mikovíniho.


Neďaleko od tohto pamätníka sa nachádza ďalší pamätník, ktorý naznačuje kadiaľ bol vedený nultý
Bratislavský poludník (Meridianus Posonius). Tento určil v roku 1733 Samuel Mikovíni. Prechádzal
severovýchodnou vežou Bratislavského hradu a S. Mikovíni ho používal pri svojich astronomicko - geometrických mapovacích prácach. Pamätník bol inštalovaný v roku 1997.V roku 2000 bola na pamiatku Samuela Mikovíniho vydaná pamätná minca v nominálnej hodnote 500
slovenských korún. Minca má hmotnosť 33,63 gramov a vyrobená je zo striebra (925 / 1000) a medi (75 / 1000). Na reverze je zobrazený Samuel Mikovíni s najrôznejšími meračskými prístrojmi a slnečnou sústavou a na averze je zobrazený detail mapy okolia Bratislavy s nápisom „Slovenská republika 2000“. Autorom návrhu je Ing. Milan Virčík. Minca bola vyrazená v Mincovni Kremnica.Vytvorením busty Samuela Mikovíniho sa zaoberal aj sochár Jozef Mazan (nar. 1920). Vytvorenú bustu sa mi nepodarilo nájsť. Nenašli sa ani ďalšie informácie o tejto práci.V júni 2007 bol na vrchu Vojšín pri Novej Bani odhalený pamätník pripomínajúci prácu S, Mikovíniho.
Pamätník odhalilo mesto Nová Baňa, občianske združenie „Spoločnosť pre zachovanie tradícií“ a Pohronské múzeum.
Pamiatky v Maďarsku

Nie je možné s určitosťou tvrdiť, že uvedený zoznam je kompletný, no z dostupných zdrojov uvádzam nasledovné pamiatky:


Ide o bronzovú bustu S. Mikovíniho z roku 1992, ktorá je umiestnená v aule Technickej univerzity v Miškovci, jej autorkou je Eva Vargová.

V meste Tata sa nachádza pamätník s pamätnou tabuľou, na ktorej je uvedené, že v tejto oblasti S. Mikovíni vysušil močiare. Pamätník bol odhalený v roku 1975.
V Maďarsku bola vydaná pamätná medaila S. Mikovíniho.Zaujímavosťou je, že Maďarská banícka a hutnícka spoločnosť udeľuje túto pamätnú medailu od roku 1950.

Podľa mojich najnovších informácií pripravuje mesto Tata vybudovanie pamätníka so sochou S. Mikovíniho.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára