piatok 13. decembra 2013

Z histórie vývoja elektrolyzéra na výrobu hliníka http://4.bp.blogspot.com/-DYi-4_vEVVc/UquzaTGRJrI/AAAAAAAAEg0/c77VifOzdSo/s1600/_Elektrol%C3%BDz%C3%A9r+%C5%A0vaj%C4%8D.1889.JPG
Pohľad na elektrolyzéry prvej výrobne hliníka v Európe v Neuhasene vo Švajčiarsku roku 1888

   Základnou výrobnou jednotkou pri elektrolytickej výrobe hliníka je elektrolyzér, v podstate nádoba z uhlíka v oceľovom plášti,. V elektrolyzéri prebieha proces, pri ktorom sa  vo fluórových soliach rozpustený oxid hlinitý /AL2O3/  jednosmerným elektrickým prúdom rozkladá na hliník vylučujúci sa na katóde /záporná elektróda/  a kyslík na anóde /kladná elektróda/ kde zreaguje na oxid uhličitý /CO2/.
 
Prvé elektrolyzéry v Nogérs vo Francúzku roku 1889
Pohľad na elektrolýzu s vopred vypaľovanými anódami v Bitterfelde Nemecko, pracovala od roku 1915 do roku1988, prakticky s pôvodným vybavením
Detailný pohľad na elektrolyzéry v Bieterfelde, foto z roku 1965


   O rôznych typoch elektrolyzérov , ktoré sa nazhromaždili v mojom archíve by som si dovolil napísať malý článok. Naše mesto Žiar nad Hronom je hlinikárske a zdá sa, že takým ešte aj do budúcnosti ostane a tak malý prehľad o vývoji tejto základnej jednotky výroby hliníka môže byť užitočný. Začneme od prvých európských elektrolyzérov vo Švajčiarsku a Francúzku, až po moderné inštalované na Slovalcu.
Pohľad na elektrolýznu sériu /B séria v dvojradovom usporiadaní/, samospiekavé anódy, projekt 1950, foto 1970


   Z principiálneho hľadiska je ešte zaujímavé, že prvé inštalované elektrolyzéry pracovali s vopred vypaľovanými anódami, neskôr v tridsiatych rokoch minulého storočia bola patentovaná ekonomický výhodnejšia metóda /Soderbergova/, pri tejto sa anóda formovala priamo v elektrolyzéry.
Elektrolýza s vopred vypaľovanými anódami bez odsávania exhalátov /bolo nainštalované na streche/, inštalovaná bola vo Švajčiarskom Stiegu

Táto metóda nebrala žiaden ohľad na pracovné a životné prostredie a následky z tohto ohľadu boli katastrofálne. V druhej polovici 20. storočia sa začalo od tejto metódy odchádzať.
Pohľad do Sibírskej elektrolýzy so samospiekavými anódami v Novokuznecku, foto 1970
Elektrolyzér s vopred vypaľovanými anódami a zakapotovaný na zachytávanie a následné zneškodňovanie škodlivých exhalátov, nainštalovaný v akciovej spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára