nedeľa 2. júna 2013

Historické fotografie z „kalového poľa“, alebo odkaliska hnedého a červeného kalu z výroby oxidu hlinitého v ZSNP Žiar nad Hronom
Kontrola sa môže začať

    Pri výrobe oxidu hlinitého vzniklo od roku 1957 do roku 1998 /výroba bola zastavená 31. marca 1998/ 8,5 miliónov ton hnedých a okolo 650 tisíc ton červených kalov na ploche okolo 40 hektárov. Najväčším ekologickým problémom týchto kalov bolo, že sa z nich prítomnými alkalickými roztokmi nepretržite vylúhovali ťažké kovy a zamorovali okolitú pôdu s možnosťou kontaminácie rieky Hron.
    Európska banka pre obnovu /EBRD/ Londýn, ktorá zabezpečovala financovanie projektu modernizácie výroby hliníka v ZSNP, a.s.mala hneď na začiatku, ako základnú podmienku aj ekologizáciu celej Žiarskej kotliny včítane aj likvidácie historických ekologických škôd /platilo to na územie ZSNP/. Ako ekologického audítora si banka najala Holandskú kráľovskú spoločnosť Haskoning. 
   Táto veľmi podrobne analyzovala  všetky navrhované technologické opatrenia na odstránenie neekologických výrob a nápravu historických škôd. Bolo prijatých 24 opatrení, najzávažnejšie a aj finančne najnáročnejšia bola ekologizácia kalového poľa. Predkladané fotografie sú z roku 1998, sú z obdobia keď ZSNP, a.s. začínalo s pokusmi zazeleniť kalové pole vysadením rastlín priamo do nahromadeného kalu, rastliny síce ako tak vegetovali, efekt odvodnenia kalového poľa bol pochybný. Fotografie sú z kontroly prác pracovníkov Európskej banky /EBRD/ a spomínanej firmy Haskoning.
   Správna technológia zabezpečenia skládky bola realizovaná až po zmene majiteľa ZSNP,a. s., /Penta/. Bol zvolený systém komplexného zaizolovania skládky /kalového poľa/, súčasne boli spracované alkáliami kontaminované vody. Z tohoto hľadiska sú fotografie zaujímavé. lebo povrch skládky tak ako je na fotografiách sa už v realite nedá vidieť.


Jazero na korune kalového poľa /slúžilo na usadzovanie pevných častíc a odparovanie prebytočnej vody

Druhé jazero na korune kalového poľa, v pozadí Kremnické vrchy

Z kancelárie banky a úradu priamo do terénu v pozadí ZSNP, a.S.

 
Spodne jazero slúžilo na prečerpávanie kontaminovanej vody /prečerpávala sa voda na korunu kalového poľa do nekonečna/
Erózia bočných brehov kalového poľa
Cestou na zatrávnené časti kalového poľa

Pokusne zatrávnené polia

Ešte raz kontrolná skupina

Planina na povrchu kalového poľa nápadne pripomínajúca planétu Mars v pozadí mesto Žiar nad Hronom

Marťanskú krajinu pozoruje vedúci projektu z holandskej firmy Haskoning

   Viac u prácach na kalovom poli sa dočítate tu a o pôvodnej vegetácii kalového poľa tu.  
Tento príspevok je určený pre všetkých, ktorý na kalovom poli neboli a nemali ani predstavu, ako to tam vyzeralo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára