sobota 11. mája 2013

Prof. Ing. Miroslav Brzobohatý, CsC 1913-2013   V tomto roku umrel ako 100 ročný profesor tvárnenia farebných kovov na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Pôsobil tu v rokoch 1962-1978. Ešte pred tým prednášal tento predmet, ako externý profesor a vlastne ako začínajúci profesor mi prednášal predmet „tvárnenie neželezných kovov“, samozrejme, že ma z tohto predmetu aj skúšal. Zastupujúcim profesorom sa stal  v roku 1962 a v roku 1965 bol menovaný riadnym profesorom v odbore „výroba ľahkých kovov a spracovanie neželezných kovov“. Ja  osobne som spomínanú skúšku zložil u neho a mám ju zapísanú  26.1.1961 s výsledkom „veľmi dobrý“.
Stránka výkazu o štúdiu R. Kafku s podpisom M. Brzobohatého

    Prof. Brzobohatý sa narodil v roku 1913 v Prerove na Morave v starej Rakúsko- uhorskej monarchii, sám to hodnotí že vlastne je pôvodom „Rakúšan českej národnosti“ . Tento termín som čerpal z jeho životopisu /“Životní vzpomínky jednoho starého dedka“/. Profesor Brzobohatý bol však v skutočnosti „Čechoslovák“. Vychádzam z toho, že podľa jeho pamätí mu otec od jeho desiatich rokov pracoval na Slovensku /Vrútky/ a tak tu aj on navštevoval dva roky meštiansku školu a potom pokračoval na gymnáziu v Žiline. Tu maturoval v roku 1933. V roku 1937 ukončil štúdiom na Českej vysokej škole technickej v Brne so zameraním na konštrukciu strojov.
    Mimo štúdia sa plne venoval turistike najmä splavovaniu slovenských riek Váh, Hornád, Hron ba i Tisa boli jeho najobľúbenejšie. Dokonca aj vojenskú základnú službu slúžil u delostreleckého pluku v Nitre, po odchode z armády dostal ponuku pracovať v Zbrojovke Brno a v rámci tejto bol v roku 1939 zaradený do závodu v Považskej Bystrici. Už tu vzniklo niekoľko jeho vynikajúcich riešení všetko v oblasti výroby a spracovania ľahkých kovov. S ohľadom na politiku vlády Slovenskej republiky bol preložený do Zbrojovky Praha, kde dostal úlohu založiť významnú vedeckú organizáciu Výskumný ústav kovov v Panenských Brezanech. Začiatkom päťdesiatych rokov odchádza pracovať do Kovohút Bridličná. Z Kovohút prišiel do Košíc. Jeho špecialitou bolo štúdium novej techniky, ale hlavne rozširovanie týchto poznatkov. Na Hutníckej fakulte vybudoval katedru tvárnenia kovov včítane vybavenia katedry strojným zariadením a prístrojmi na skúšanie materiálov.
    Profesor Brzobohatý vlastne pre Slovensko vychoval celý rad odborníkov pre spracovanie kovov. Jeho publikácia o vlastnostiach hliníka a jeho zliatin sa stala na dlhé roky dôležitou učebnicou..
     Čo však treba zvlášť zdôrazniť bol jeho korektný prístup k študentom.
     Česť jeho pamiatke.
Publikačná činnosť prof. M. Brzobohatého

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára