nedeľa 19. júla 2015

Dvadsať rokov od spustenia prvého , už moderného elektrolyzéra v Slovalcu v Žiari nad HronomGenerálny riaditeľ Slovalca vysvetľuje postup vedeniu ZSNP, a.s.

   Už sa s tým nedá nič robiť, ale v roku 1953  sa Slovensko, ale aj naše mesto zaradilo medzi spoločenstvá vyrábajúce hliník a tento fakt nás sprevádza aj súčasnou históriou. Nakoniec bolo by dobre keby to bolo aj v budúcnosti.
    Aj v tomto článku máme snahu pripomenúť si výročie spustenia „veľmi dôležitého“ zariadenia, teda prvého elektrolyzéra na výrobu hliníka, skutočnosťou  a motiváciou ale je fakt, že elektrolyzér pri výrobe hliníka to je základná jednotka pre výrobu, a jeho chod je pre celkovú ekonomiku spoločnosti rozhodujúci a preto sú aj  jubileá elektrolyzérov významné.
Traja riaditelia zo ZSNP,a.s.pri slávnostnej príležitosti
 Skutočnosti o realizácii, ťažkostiach pri riešení financovania spoločnosti, ktorá bude vyrábať hliník modernou technológiou pri  ktorej budú zneškodnené objektívne vznikajúce exhaláty fluóru a dechtov. Tieto skúsenosti už boli detailne popísané a myslím si, v tomto článku sa už netreba nimi zaoberať. Podarilo sa to po ťažkom úsilí technikov , ale aj robotníkov v ZSNP, nár. podnik, v spolupráci s neskoršie  vzniknutou spoločnosťou na realizáciu tohto projektu akciovou  spoločnosťou  Slovalco..
     Prvý elektrolyzér bol spustený 1. júna 1995. teda pred 20 rokmi, niekoľko malých detailov je treba o tom napísať, predovšetkým sa na samotnom takmer slávnostnom akte  sústredilo  mnoho pracovníkov z vedenia ZSNP, ale najmä pracovníkov Slovalca, ktorí sa na túto chvíľu pripravovali už aj vo fáze prípravy projektu, ale najmä na zaškoleniach v Nórsku, samozrejme, že nechýbali ani nórski špecialisti. Spúšťanie viedol bezprostredne Ing. Miloš Koniar /zhodou okolností môj diplomant a kandidát na titul hutného inžiniera na Hutníckej fakulte v Košiciach, musím sa priznať, že som na neho hrdý/.
Pohľad do vyhriateho elektrolyzéra
     Miloš  Koniar aj so svojim kolektívom zvládol uloženú funkciu a úlohu na jednotku a samotný proces spúšťania ho natoľko vzrušil, že nezabudol uviesť pre históriu aj čas, kedy sa udalosť udiala.
     Tak teda „ 1. júna 1995  o 11. hodine 27. minúte bol do prvej elektrolýznej pece naliaty tekutý elektrolyt, čím došlo k jej uvedeniu do prevádzky. Nastala chvíľa o ktorej žiarski hutníci už dlhé roky snívali. Miloš Koniar vymenoval vo svojom ďakovnom článku v časopise Hutník menovite viac, ako štyridsať pracovníkov, ktorí sa bezprostredne zúčastňovali spustenia tohto elektrolýzéra.
Prichádzajú aktéri spustenia prvého elektrolyzéra /Ing. Varsa, Ing. Tesák,Ing. Vesejý a Ing.Koniar/
      Tempo spúšťania ďalších elektrolyzérov nemalo už žiadne prekážky a 5. decembra 1995 bol spustený posledný elektrolyzér s číslom 172. Treba  povedať, že to bolo poriadne tempo, ktoré sa dalo zvládnuť, len pri  dobrej pracovnej organizácii a disciplíne. Samotní nórski experti vyjadrovali obdiv nad zručnosťou našich pracovníkov. Na priložených fotografiách z tejto slávnostnej udalosti určite spoznáte aj ďalších pracovníkov.
Spúšťanie sa začalo /Ing. Koniar, Ing. Varsa, Ing. Tesák -generálny riaditeľ, p. Šoltés/
      Chcel som pripomenúť túto udalosť, lebo to bol vlastne najdôležitejší medzník v ekologizácii  Žiarskej kotliny pri zachovaní zamestnanosti. Od tých čias prešlo 20 rokov a akciová spoločnosť Slovalco sa stala po každej stránke špičkovou spoločnosťou vyrábajúcou hliník v Európe. Vďaka Vám žiarskí hutníci.
Prvý hliník ide na spracovanie do odlievárne

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára