streda 24. novembra 2010

Pamätná tabuľa pri výpusti z jazera Počúvadlo

Aj keď je história Banskej Štiavnice a jej okolia bohatá na technické pamiatky, nezachovalo sa veľa takých pamätníkov, ktoré by, to ktoré, dielo nejako označovali. Je to spôsobené rôznymi príčinami. Jednou z pamiatok, ktoré zachováva pamäť na budovanie jazera Počúvadlo je kamenná tabuľa pri výpusti z jazera Počúvadlo pri výtoku vody zo štôlne do vypúšťacieho jarku. Táto tabuľa sa v dostupných odborných, ale aj informačných materiáloch prakticky nespomína, preto som si dovolil predniesť o nej túto stručnú informáciu.
Tabuľa má latinský nápis:
DOMINANTE ILLUS: DŇO: DŇO
CAROLO LIB: BAR: DE MITROVSKI
MONTANARUM CITTIJM INF: UNG
SUP: CAMER GRAFFIO 66 MARUM CAES:
REG: APOS: MATTUM CAMERARIO
ANO 1773: EL 1776 AEDIFICATUMV Slovenskom preklade:
„POSTAVENÉ ZA PANOVANIA NAJVZNEŠENEJŠIEHO PÁNA KAROLA MITROVSKÉHO, SLOBODNÉHO ŠĽACHTICA, KOMORNÉHO GRÓFA BANSKÝCH MIEST V UHORSKU, CISÁRSKEHO KOMORNÍKA NAJVYŠŠIEHO APOŠTOLSKÉHO MAJESTÁTU V R. 1773 A 1776.“Karol Mitrovský von Nemischl sa narodil 03. 08. 1738 v Banskej Štiavnici a umrel 23. 3. 1816 vo Viedni. Hlavným komorským grófom bol v rokoch 1774-1777 a 1790-1798 bol riaditeľom Banskej Akadémie.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára