pondelok 15. septembra 2014

V tomto roku 2014 uplynulo 61 rokov od výroby prvého hliníka v Československu
Žiarska kotlina pred výstavbou hlinikárneHliník je po kyslíku a kremíku tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre, nachádza sa ho v nej až  7, 57 percent. Jeho pevná väzba s kyslíkom však sťažila vedcom v minulosti jeho objav a aj priemyselnú výrobu a tak prišiel do 20. storočia, ako mladý kov so zložitou technológiou výroby a vysokou energetickou náročnosťou. Československo začalo vyrábať hliník 29. augusta 1953, ako 23. štát sveta a to práve vo vtedajšom Svätom Kríži nad Hronom.
   O začiatkoch výroby toho bolo už hodne popísané, z priamych účastníkov tejto mimoriadne fyzicky a technicky náročnej operácie už žije len veľmi málo pamätníkov. Práve preto som sa rozhodol napísať článok o tých už nežijúcich ktorí sa bezprostredne zúčastňovali spúšťania pecí a odčerpania prvého hliníka a v našom meste /teda dnes v Žiari nad Hronom/ majú svojich potomkov, aby som im ich pripomenul s tým, že ich predkovia boli skutoční hrdinovia a ich potomkovia majú byť na čo hrdí.
    Vtedajší vedúci elektrolýzy Ing. Viktor Schwarcz , ktorí výrobu a odliatie prvého hliníka 29. augusta riadil spomína najmä Ondreja Ivaniča, Karola Miniarika, Jozefa Mikláša, Jaroslava Váňu, Jána Fabiána, Michala Šimončiča, Jána Manu, Júliusa Ftoreka, Františka Sitoru, Silvestra Bulíka, Františka Strašíka, Jozefa Mrkáčeka, Jozefa Šamiera, Jozefa Paprčku, Jána Schillera, Vojtecha Rudzana, Ing.Jiriho Vosyku, Ing. Karla Strnada, ing. Jiriho Zazadziho, Miroslava Plachkého, Petra Morawitza, Štefana Kochana, Ing. Pavla Ďuriša, Ing. Milana Ďurčanského, Ing. Štefana Jendreka, Ľubomíra Štifnera....
    Vymenovaní pracovníci boli riadiaci pracovníci procesu spúšťania a odčerpanie prvých ton hliníka. Okrem toho sa tohto procesu zúčastňovali stovky robotníkov, len náhodne spomeniem bratia Ševčíkovci /Imrich, Rudolf a Ján/, Ondrej Frický, Štefan Bujna a ďalší. Mnohých potomkov spomínaných poznám osobne, pokračujú vo výrobe hliníka prakticky tam kde začínali ich predkovia /starí rodičia a rodičia/. Píšem to preto, že  na pracovitých ľudí si treba spomenúť v každej dobe.

Slávnosť pri odliatí prvej tony hliníka v Kovohutách Hron v Sv. Kríži nad Hronom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára