štvrtok 20. marca 2014

Dom slovenských spisovateľov v Bratislave, prvá stavba z hliníkových panelov zo Žiaru nad Hronom

Dom slovenských spisovateľov v Bratislave   Zvýšiť používanie hliníka vyrábaného v elektrolýze ZSNP,n.p. bolo snom mnohých žiarských technikov a robotníkov. Sen sa začal plniť v roku 1969, keď nadriadený orgán, vtedajšie Generálne riaditeľstvo Kovohuty Praha začalo rokovania so zahraničnými firmami o kúpení licencie na výrobu stavebných prvkov /hliníkových okien, dverí a obvodových panelov/. Rokovanie sa začalo s firmami z Anglicka, Francúzka, Rakúska a Talianska. Nakoniec bola koncom roka 1969 po odobrení Ministerstvom stavebníctva schválená dohoda o postúpení licencie talianskej firmy FEAL Miláno. Ako sa neskôr ukázalo, bola to najmä z hľadiska tepelných strát najnevhodnejšia alternatíva.
   Konkrétne riešenia bolo potrebné ešte v mnohých detailoch dopracovať v ZSNP, n.p. Vedúcim pracovného teamu bol Ing. Jaroslav Hronec, ktorý si na doriešenie problémov prihlásil aj niekoľko patentových riešení. Najvýznamnejšie bolo „Ľahký obvodový plášť“, ale bolo ich oveľa viac.
   Prvou stavbou, na ktorú boli použité hliníkové panely zo žiarskych profilov /zliatina Al, Mg, Si/ už po úprave anodickou oxidáciou bola budova Dom slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave. Autorom projektu bol Ing. Arch. Jozef Lacko CSc. /1917-1978/. Bol to významný slovenský architekt, ktorý získal rad ocenení, ale hlavne má na Slovensku desiatky realizovaných prác. Jozef Lacko bol aj významným pedagógom a od roku 1990 sa udeľuje Cena J. Lacku za najlepšiu absolventskú prácu.  

Dom slovenských spisovateľov detail

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára