nedeľa 13. januára 2013

Po stopách žiarskych hlinikárov - analyzátor aminokyselín.


Analyzátor aminokyselín


   V roku 2007 sa na ZSNP obrátila pani Ing O. Šímová z Prahy so žiadosťou o zaslanie fotografie prístroja – analyzátora aminokyselín, na ktorom  vo svojom aktívnom veku pracovala a teraz  chcela fotografiu spolu s popisom  poslať svojej dcére do Ameriky. Sprostredkovane som jej žiadosť vybavoval ja a fotografiu aj popisom som jej poslal. Zaujalo ma, že aj po takom dlhom čase tento prístroj niekoho zaujíma.
  Analyzátor aminokyselín bol laboratórny prístroj na kvalitatívny a kvantitatívny rozbor zmesi aminokyselín a iných podobných látok, používal sa vo vedeckom výskume v oblasti analýz bielkovín na sériové analýzy pri kontrole potravinárskych produktov, liečiv, medicínskych kultúr, krmív a podobne. Prístroj bol do značnej miery automatizovaný, jeho mechanický a elektrický systém zabezpečoval nepretržitý chod bez prítomnosti obsluhy, všetky operácie boli riadené automaticky podľa voliteľného programu. Jeho najväčšími prednosťami bola rýchlosť analýz, vysoká citlivosť a presnosť, reprodukovateľnosť analýz pri nízkej spotrebe chemikálií a v neposlednej miere jednoduchá obsluha. Výrobca analyzátora bol na základe uvedených výhod zaradený medzi päť výrobcov tohto prístroja popri USA, Nemecku, Japonsku a Taliansku. Patril do výbavy popredných vedeckých pracovísk v Československu, v Sovietskom Zväze, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a ďalších.
   Prístroj sa vyrábal v ZSNP v rokoch 1967-1977 a vyrobilo sa ich viac ako 200 kusov, v ZSNP sa vyrábalo viac ako 2000 súčiastok, ktoré boli do analyzátora montované. Veľkým problémom bolo, že prístroj bol predávaný prostredníctvom Podniku zahraničného podniku KOVO Praha, ktorý nevytváral ideálne podmienky pre jeho rozšírenie a vrcholom bolo, keď Československá akadémia vied predala všetky patenty súvisiace z analyzátorom americkej firme Technicon, čím bol zablokovaný jeho predaj na trhy západných štátov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára